Preskoči na vsebino

Evropski sklad za regionalni razvoj


Družba SICOM HOTELI, dejavnost hotelov in podobnih obratov d.o.o. se zaveda pomena ohranjanja okolja, zato smo v letu 2021 uspešno kandidirali na javnem razpisu “Podpora mikro, mailim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje osnovne in energetske učinkovitosti”.

Investicija obsega rekonstrukcijo prezračevalnega sistema z rekuperacijo, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, nakup stiskalnice odpadkov ter vgradnjo omejevalcev pretoka vode.

Namen operacije “Energetska sanacija HOTELA CUBIS” je povečanje osnovne in energetske učinkovitosti objekta.

Cilji operacije so:

  1. Delež načrtovanega zmanšanja računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe po izvedeni operaciji za 51%

  2. Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni regiji za delovanje stavbe operaciji bo znašal več kot 75%.

  3. Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaviji za 51,1%

  4. Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 52,8%

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. https://www.eu-skladi.si/

Vrednost operacije: 103.045,96 EUR (brez DDV)

Vrednost sofinanciranja: 77.284,47 EUR